Thời gian làm việc: 8:00 AM - 21:00 PM
Giấy dán tường