Thời gian làm việc: 8:00 AM - 21:00 PM
Công trình

Thi công sàn gỗ tự nhiên tại Khu biệt thự Khang Điền - Melosa Quận 9

Sàn gỗ gõ đỏ Ghana á châu thi công tại Khu Biệt Thự KHANG ĐIỀN - Quận 9 

Quy Cách : 15mm x 90mm x 750mm 

Diện tích : 130m2 - Chủ đầu tư : Anh Hoành 

Thi công sàn gỗ tự nhiên tại Khu biệt thự Khang Điền - Melosa Quận 9
Thi công sàn gỗ tự nhiên tại Khu biệt thự Khang Điền - Melosa Quận 9
Thi công sàn gỗ tự nhiên tại Khu biệt thự Khang Điền - Melosa Quận 9
Thi công sàn gỗ tự nhiên tại Khu biệt thự Khang Điền - Melosa Quận 9
Thi công sàn gỗ tự nhiên tại Khu biệt thự Khang Điền - Melosa Quận 9
Thi công sàn gỗ tự nhiên tại Khu biệt thự Khang Điền - Melosa Quận 9
Thi công sàn gỗ tự nhiên tại Khu biệt thự Khang Điền - Melosa Quận 9
Thi công sàn gỗ tự nhiên tại Khu biệt thự Khang Điền - Melosa Quận 9